Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Vijesti


SEE LEADER međunarodna konferencija

Pozivamo Vas na sudjelovanje na 1. SEE LEADER međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama pristupa LEADER/CLLD u državama Europske unije, koja će se održati u Opatiji od 20. - ...

LEADER