IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

LAG Natječaj 1.1.1. LRS (6.3.1. PRR)

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora donosi Odluku o izmjeni LAG Natječaja za TO 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020.


LAG Natječaj mijenja se u slijedećem dijelu:


· LAG Natječaj se mijenja u svim dijelovima gdje je naveden broj tipa operacije ovog natječaja: TO 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, mijenja se i glasi: TO 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.


· LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu, na 3. stranici, 1. OPĆE ODREDBE, 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:


o „Raspoloživa sredstva: 906.366,00 HRK“, mijenja se i glasi:


o „Raspoloživa sredstva: 2.029.086,00 HRK“.


Isto je potrebno zbog planiranog i odobrenog povećanja alokacije za LAG Natječaj i povećanja broja potpora sa planiranih osam (8) na osamnaest (18), definirane u odobrenoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora.


Izmjenama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020., kojim se LAG-ovima omogućuje retroaktivno povećanje alokacije za raspisani LAG Natječaj, a sve zbog velikog interesa na terenu.


Odluka o usvajanju izmjena LAG Natječaja_1.1.4_1.1.1._24.09.2019. IZMJENA LAG_natjecaj_TO_6.3.1._LRS_LAG__ 24.09.2019_1.1.1._objava


Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner