IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

LAG Natječaj 1.1.1. LRS (6.3.1. PRR)

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora donosi Odluku o izmjeni LAG Natječaja za TO 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020.


LAG Natječaj mijenja se u slijedećem dijelu:


 LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu, na 3. stranici, 1. OPĆE ODREDBE, 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:


o    „Raspoloživa sredstva: 2.029.086,00 HRK“, mijenja se i glasi:


o    „Raspoloživa sredstva: 2.113.930,50 HRK“.


Isto je potrebno zbog planiranog i odobrenog povećanja alokacije za LAG Natječaj i povećanja broja potpora sa planiranih osamnaest (18) na devetnaest (19), definirane u odobrenoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora.


 


IZMJENA LAG_natjecaj_TO_6.3.1._LRS_LAG__ 09.03.2020. 1.1.1._objava Odluka o usvajanju izmjena 2. LAG natječaja (6.3.1)


Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner