Konačna rang lista prijavljenih projekata na LAG natječaju pod nazivom 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

LAG Natječaj 3.1.1. LRS (7.4.1. PRR)

Dana 08. svibnja 2019. godine donesena je KONAČNA RANG LISTA projekata na drugom natječaju LAG-a Sjeverna Bilogora za tip operacije 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a iz Lokalne razvojne strategije, koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020.


Konačna rang lista prijavljenih projekata na LAG natječaju pod nazivom 3.1.1


Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner