b" />
Obavijest proizvođačima šećerne repe o podnošenju zahtjeva za Nacionalnu potporu u 2021. godini - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

Novosti

bavještavamo proizvođače šećerne repe da od 8. ožujka 2021. godine putem AGRONET-a  mogu podnijeti Zahtjev za nacionalnu potporu za proizvođače šećerne repe iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.


Podsjećamo korisnike na uvjete propisane Pravilnikom o provedbi programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine (NN 33/2019, NN 67/2020).


– za potporu je prihvatljiv proizvođač šećerne repe koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika i ostvario je pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu


– korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe


– u slučaju da korisnik potpore nije plodoredom na svom gospodarstvu osigurao sjetvu šećerne repe svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa, dužan je vratiti isplaćenu potporu koju je ostvario u svim godinama podnošenja zahtjeva za potporu


– iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika za koje je ostvareno pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Pravilnika


– najveći jedinični iznos potpore koji se može dodijeliti korisniku potpore iznosi 2.500,00 kuna po hektaru


– u slučaju da iznos potpore predviđen Programom nije dovoljan za prijavljene površine, izvršit će se proporcionalno umanjenje iznosa svim prijavljenim korisnicima potpore po površini


 


– Zahtjevi za potporu podnose se do 30. lipnja 2021. godine.Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner