Disable Preloader

Članovi LAG-aSjedište: Nova Rača

Adresa: Trg Stjepana Radića 56, 43270 Veliki Grđevac

Telefon: 043/886 - 036

Fax: 043/886 - 152

E-mail: juo@nova-raca.hr

Web stranica: www.nova-raca.hr

Općina Nova Rača se prostire na površini od 92,73 km2, a u trinaest naselja živi 3.433 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Općina je smještena u nizini između ceste Bjelovar-Daruvar i rijeke Česme. Udaljena je od Bjelovara 18 km. Općina Nova Rača obuhvaća područje naselja: Bedenik, Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac Račanski, Međurača, Nevinac, Nova Rača, Orlovac, Sasovac, Slovinska Kovačica, Stara Rača i Tociljevac. Dan Općine Nova Rača obilježava se 20. travnja.

Nova Rača je od davnine bila sjedište župe i krajiške kapetanije, a potom općine, koju je sačinjavalo 12 okolnih sela. Poznata je po velikim proštenjima na Veliku i Malu Gospu kojom prilikom su, osim hodočašćenja u crkvu Blažene Djevice Marije, održavani na daleko poznati stočni sajmovi, koji su mnoštvom stoke i raznovrsnošću predmeta izloženih na prodaju davali sliku srednjovjekovnih sajmova.

Nova Rača je danas sjedište istoimene Općine koja je nositelj brojnih društvenih događanja, od samog Dana Općine do susreta folklora, likovnih kolonija, moto utrka za prvenstvo Hrvatske itd.

Općinska uprava Općine Nova Rača daje osobit značaj poboljšanju kvalitete života svojih žitelja, te je u realizaciji više značajnih projekata od kojih je izgradnja nogostupa u Novoj Rači, asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Međurači, plinifikacija 4 naselja, izgradnja lokalnog vodovoda kao i sanacija divljih i zatvorenog odlagališta otpada na području općine. Za većinu projekata odobrena su bespovratna sredstva koja je Općina Nova Rača realizirala kandidiranjem na raspisane natječaje resornih fondova i ministarstava. Stanovništvo Općine Nova Rača pretežito se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kako u ratarstvu, tako i u stočarstvu.

Na području Općine postoji nekoliko vrhunskih proizvođača rasplodne stoke i mlijeka. Općina Nova Rača prodala je 334 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države čime su poljoprivrednici djelomično zadovoljili potrebe za daljnji razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Od gospodarskih subjekata na području Općine Nova Rača nalazi se više manjih pogona i obrtničkih radionica, uglavnom metalske i gumarske branše, kao i više subjekata uslužne djelatnosti.

Povijest

Okolica Nove Rače bila je naseljena prije više od 6 000 godina, što potvrđuju arheološke iskopine ostatka glinenog posuđa, oružja i alata. Naselje Nova Rača (Racha, Radcha, Ratcha) spominje se u povijesnim dokumentima 1245., kada je pripadala staroj župi Česma, koja je ukinuta u 14. stoljeću. Spominje se zatim u jednoj ispravi od 22. studenog 1469. te u ispravi od 8. veljače 1495. U Novoj Rači, templari su sagradili crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, 1312. Iz tog vremena, u crkvi je sačuvana gotička sakristija. Tada se utemeljuje i župa, koja se spominje još 1334. te 1501. Prostor crkve, spomenik je kulture prve kategorije, jer su u njemu pronađeni arheološki ostaci prapovijesnih kultura. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije postala je Marijansko svetište Majke Božje za područje Bjelovarsko – križevačke biskupije 15. kolovoza 2015. godine. U srednjem vijeku Nova Rača je bila trgovište, koje je kralj Žigmud prije 1396. založio banu Mikcu Prodaviću. Nakon njegove smrti, Novu Raču posjeduje Uršula Bebek. Dio vlastelinstva je kasnije pripalo i Ivanu Hudini, kao kraljevski dar. Zatim postaje vlasništvo iločkih velikaša 1457. Račansko vlastelinstvo prostiralo se na jug do Čazme i Stare Ploščice, a na na jugoistoku do Velikog Grđevca. U vrijeme Vojne Krajine bila je tvrđavica za obranu od Turaka, što je zabilježeno i na Glavačevoj zemljopisnoj karti Hrvatske iz 1673. U Novoj Rači, održana je prva aukcijska prodaja krava u Hrvatskoj 27. siječnja 1976.

Načelnik Općine Nova Rača je Darko Knežić.Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner